SVC

Statik VAr Kompanzasyon Sistemleri

SVC

Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Statik VAr Kompanzasyon (SVC) Sistemleri, içerisinde statik, diğer bir deyişle yarıiletken anahtarlama elemanları barındıran kompanzasyon sistemleridir. SVC sistemleri denildiğinde akla gelen ilk teknolojiler, Tristör Kontrollü Reaktör (TCR) ve Tristör Anahtarlamalı Kapasitör (TSC) sistemleridir.

SVC sistemleri, reaktif güç talebinin hızlı değiştiği ve genelde yük dengesizliği ile harmoniklerin olduğu sistemlerde; gerilim regülasyonunun sağlanması, akım ve gerilim harmoniklerinin filtrelenmesi, güç faktörünün yükseltilmesi, yük dengelenmesi ve fliker kompanzasyonunda kullanılmaktadırlar. SVC sistemleri en yaygın olarak, ark, pota ve endüksiyon ocaklarını ihtiva eden endüstriyel tesisler ile iletim/dağıtım sistemlerinde kullanılmaktadır. SVC sistemleri ayrıca iletim ve dağıtım sistemlerinde reaktif güç kompanzasyonu, gerilim regülasyonu ve sistem kararlılığının artırılması için tercih edilmektedir.

Başlıca Faydaları

✔ Reaktif güç akışının iyileştirilmesi ve harmoniklerin filtrelenmesi ile aktif enerji kayıplarının azaltılması
✔ Yük dengelemesi ve fliker kompanzasyonu ile sistem kararlılığının sağlanması
✔ İletim ve dağıtımda kapasite artışı sağlanması
✔ Arz kalitesinin artırılması
✔ Demir çelik tesislerinde birim üretim maliyetlerinin azaltılması
✔ Enerji verimliliğinin artırılması