MCR

Manyetik Kontrol Reaktörü

MCR

Konvansiyonel yüklerin reaktif güç kompanzasyonu ve harmonik problemlerinde kaliteli, özgün ve ekonomik çözümler.

Başlıca Faydaları

✔ Reaktif güç akışının iyileştirilmesi ve harmoniklerin filtrelenmesi ile aktif enerji kayıplarının azaltılması
✔ Akım ve gerilim harmoniklerinden kaynaklı problemlerin bertaraf edilmesi
✔ Gerilim regülasyonu ve stabilizasyonunun iyileştirilmesi
✔ İletim ve dağıtım hatlarında taşıma kapasitesinin artırılması
✔ Demir çelik tesislerinde birim üretim maliyetlerinin azaltılması
✔ Kaynakların verimli kullanılması

Uygulama Alanları

✔ İletim Sİstemleri
✔ Dağıtım Sistemleri
✔ Demir - Çelik İşletmeleri
✔ Demir Yolu İşletmeleri
✔ Çimento Üretim Tesisleri
✔ Üretim Santrallerinde