Güneş Enerjisi

Güneş Enerjisi

Güneş Enerjisi Santralleri İçin Entegre Yönetim Çözümü

Endoks Solar Çözümleri ile güneş enerjisi santrallerinizi gerçek zamanlı izleyebilir, cihazlardan toplanan verileri analiz edebilir, tahmin araçları ile birlikte sistem performansını değerlendirebilir, problemleri tespit edebilir ve doğru aksiyonları zamanında alabilirsiniz.

GES SCADA

Elektrik dağıtım şirketleri tarafından talep edilen, aynı zamanda santral işletmecilerinin Orta Gerilim sisteminin ve güç kalitesinin izlemesine imkan sağlayan GES SCADA sistemleri, Endoks’un deneyim ve bilgi birikimi ile yeniden tasarlandı.

Ülkemizde 18 elektrik dağıtım bölgesinde uzaktan izleme sistemleri alanında faaliyet gösteren Endoks, 2008 yılından itibaren devreye aldığı 4000 adet kalite kaydedici ve 1000’in üzerinde RTU montajından elde ettiği deneyimi halihazırda 300 lokasyonu aşan GES SCADA kurulumu ile güneş santrali yatırımcılarına ve işletmecilerine sunmaktadır.

GES PERFORMANS İZLEME

Inavitas Solar

Inavitas Solar, GES işletmecileri ve yatırımcıları için komple bir izleme ve yönetim sistemi sunmaktadır. Ana omurgasını 18 elektrik dağıtım şirketinde kullanılan Inavitas T&D’den alan Inavitas Solar, sadece GES’ler değil diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının da tek platformdan yönetilmesine imkan sağlayacak şekilde esnek bir mimari anlayışla geliştirilmiştir.

Web tabanlı yapısı ve yenilikçi mobil uygulamaları sayesinde santrallerinize her yerden ve her zaman erişebilir, gerçek zamanlı izleyebilir ve gerekli aksiyonları zamanında alabilirsiniz.

Endoks GES SCADA sistemlerine doğrudan entegre olan yapısı ile Inavitas Solar ile sadece evirici veya hava istasyonlarını değil, OG ve AG tüm ana ekipmanlarınız ile faturalamaya esas üretim ve tüketiminizi sürekli takip edebilirsiniz.

Meteorolojik Ölçüm

Endoks GES SCADA sistemi kapsamında sunulan hava istasyonu ile ışıma, ortam sıcaklığı, panel sıcaklığı ve rüzgar hızı başta olmak üzere temel meteorolojik verileri alınabilmektedir. RTU’ya eklenebilen ilave analog giriş modülleri sayesinde PT100, TRD, 4-20mA, 0-10V gibi farklı tipte analog sinyaller yüksek hassasiyette alınabilmektedir. Diğer temel veriler gibi meteorolojik veriler de RTU üzerinde kaydedilmekte ve periyodik olarak evirici verileri ile birlikte Inavitas Solar’a gönderilmektedir.

Hava tahmini

Kısa dönemli ve yüksek çözünürlükte hava tahmin verisinin ihtiyaç olduğu alanlarda öne çıkan UBIMET GbmH firması tarafından sağlanan hizmet ile herhangi bir lokasyon için 20’den fazla parametreden oluşan, saatlik bazda ve ileriye dönük 9 günü kapsayan hava tahmin verisi alınabilmektedir.

Inavitas Solar’a entegre edilen bu servis sayesinde herhangi bir üretim sahası için 9 günlük hava verisi görüntülenebilmekte, analiz edilebilmekte ve diğer izlenen elektriksel parametreler gibi alarm tanımlanabilmektedir. Hava tahmin verisi ile gerek santrallerin ileriye dönük üretim tahminleri yapılabildiği gibi periyodik bakım başta olmak üzere işletmesel faaliyetler de bu veri dikkate alınarak yapılarak sistem verimliliği arttırılabilmektedir.

KOMPANZASYON

Ülkemizdeki mevcut yönetmeliklere göre GES’lerin enerji üretmediği periyotlarda, tüketilen reaktif enerjinin aktif enerjiye oranının tüketim birimlerinde olduğu gibi belirli oranların altında olması gerekmektedir.

Endoks GES SCADA’ya bütünleşik veya tek başına sunulan reaktif güç kompanzasyon sistemi ile OG seviyesinden alınan aylık aktif-reaktif enerji ile anlık güç değerleri kullanılarak kapalı döngü bir kontrol uygulanmaktadır. Santralin ihtiyacına uygun kurulu güçte ve kademe sayısında tasarlanan şönt kapasitör veya reaktörler ek bir reaktif kontrol rölesi olmadan, RTU’nun sayısal çıkışları kullanılarak anahtarlanmakta ve reaktif enerji cezasına engel olunmaktadır. GES SCADA panosunun ayrı olduğu durumda ise ilave bir kontrolcü kompanzasyon panosu ile birlikte sunulmaktadır.